Autoklub České republiky ve spolupráci s největší českou RBR komunitou okolo seriálu NRC pořádá virtuální šampionát v rally jako jednu ze svých oficiálních disciplín. Druhá sezona SONAX Mezinárodního mistrovství České republiky v online rally nabídne celkem sedm atraktivních závodů.

PRAVIDLA

Sportovní řád BIG SHOCK! MMČR v Online Rally 2022

1) Všeobecná ustanovení

1.1 BIG SHOCK! Mezinárodního Mistrovství České republiky v Online Rally (dále jen MMČR OR) se mohou zúčastnit domácí i zahraniční jezdci s platnou licencí minimálně pro e-sport vydanou AS AČR. K jejímu získání je potřeba zaregistrovat se v Informačním systému AS AČR (is.autoklub.cz) a vyplnit online žádost o licenci (podrobný průvodce je na stránce www.onlinerally.cz/registrace). Držitelé licencí musí rozšířit ve svém účtu licenci o  licenci eSports Rally. Základní cena licence činí 200 Kč. Cena licence vydané na pseudonym je 600 Kč. Vklad na jednotlivé podniky nebude vybírán.
1.2 MMČR OR se bude konat v rámci počítačové hry Richard Burns Rally a online pluginu RBR Czech (rbr.onlineracing.cz). Jezdec si musí na pluginu vytvořit svůj unikátní účet pod reálným jménem shodným s licencí AS AČR, a to ve tvaru „PRIJMENI Jmeno“ (bez diakritiky), a dále uvést svou národnost. Pod tímto účtem se jezdec bude přihlašovat do jednotlivých závodů a bude veden v šampionátu. Jezdci s jiným formátem jména nebo s duplicitními profily nebudou do závodů převzati s výjimkou pseudonymů nebo jmen schválených sportovní komisí.
1.3 Mistři MMČR OR budou vyhlášení v celkové klasifikaci a v jednotlivých třídách dle čl. 2.

2) Povolená vozidla

MMČR OR se mohou zúčastnit všechna vozidla níže uvedených tříd, která budou v čase konkrétního závodu dostupná na pluginu RBR Czech s fyzikálním módem NGP6. Aktuální seznam vozidel je na adrese https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=download&cat=1318.
Vypsané třídy:

 • RC2 Vozy Rally2, R5, S2000, produkční vozy N4 a R4 nad 2000ccm
 • RGT Vozy RGT
 • RC3 Vozy R3 a S1600
 • RC4 Vozy Rally4, R2
 • RC5 Vozy Rally5, R1
 • WRC Vozy WRC 2,0l do 2011

3) Charakteristika podniku

 • Jednoetapová rally
 • Souhrnná délka RZ 80 ± 15 km
 • Povrch: asfalt (jsou povoleny vložené úseky s nezpevněným povrchem)
 • Každá RZ s výjimkou SSS může být během rally použita maximálně 2x.
 • Bez možnosti restartu v rámci SupeRally
 • Bez možnosti resetu online turnaje

4) Hodnocení

4.1 Bodování
Pro hodnocení v absolutní klasifikaci získá každý jezdec za 1. až. 30. místo body podle stupnice: 50, 45, 41, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pro hodnocení v  jednotlivých třídách získá každý jezdec za 1. až. 15. místo body podle stupnice: 30, 24, 19, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

4.2 Powerstage
Závěrečná rychlostní zkouška každé soutěže bude hodnocena jako Powerstage, za kterou budou uděleny bonusové body do průběžné klasifikace. Pět nejrychlejších jezdců v závěrečné RZ obdrží v rámci celkové klasifikace a každé vypsané třídy body podle stupnice 5, 4, 3, 2, 1.

5) Hodnocení mistrovství

Do hodnocení mistrovství se započítávají výsledky všech podniků. Mistrem se stane jezdec, který v příslušné klasifikaci získá ze započítávaných rally největší počet bodů. V případě stejného počtu bodů rozhodne vyšší počet dosažených lepších umístění (1., 2. místo atd.) v dané klasifikaci podniků. V případě další shody o vítězi rozhodne sportovní komise podle kritérií, která uzná za rozhodující.

6) Poháry

6.1 Peugeot Online Rally Cup
V rámci MMČR OR bude vypsán Peugeot Online Rally Cup, kterého se mohou zúčastnit všichni jezdci přihlášení do jednotlivých závodů s vozem Peugeot 208 Rally4 nebo Peugeot 208 R2. V každé mistrovské rally absolvované s tímto vozem jezdci dostanou za dosažené umístění body 30, 24, 19, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, které budou přiděleny podle samostatného pořadí Peugeot Online Rally Cupu v rámci absolutní klasifikace závodu.
Do konečných výsledků se započítávají všechny výsledky dosažené v závodech MMČR OR. Vítězem se stane jezdec s nejvyšším počtem bodů. V případě stejného počtu bodů rozhodne vyšší počet dosažených lepších umístění (1., 2. místo atd.) v dané klasifikaci podniků. V případě další shody o vítězi rozhodne sportovní komise podle kritérií, která uzná za rozhodující. Organizátor Peugeot Online Rally Cupu účastníkům dodá jednotné reklamní panely, které si účastníci mohou vložit do designu svých vozů, a jednotné pneumatiky Pirelli. Panely, reklamy a pneumatiky Pirelli jsou podmínkou k účasti v poháru a jsou povinné v případě veřejně prezentovaných fotografií nebo videoklipů ze závodu. Šablona pro design vozu a pneumatiky Pirelli jsou ke stažení na stránce www.onlinerally.cz.
6.2 Dámský pohár
V rámci MMČR OR bude vypsán Dámský pohár, kterého se mohou zúčastnit všechny ženy přihlášené do jednotlivých závodů. V každé mistrovské rally jezdkyně dostanou za dosažené umístění body 30, 24, 19, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, které budou přiděleny podle samostatného pořadí jezdkyň v rámci absolutní klasifikace závodu. Do konečných výsledků se započítávají všechny výsledky dosažené v závodech MMČR OR. Vítězkou se stane jezdkyně s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů budou vítězem vyhlášeny ex aequo všechny jezdkyně se stejným počtem bodů.
6.3 Production Cup
V rámci MMČR OR bude vypsán Production Cup, kterého se mohou zúčastnit všichni jezdci přihlášení do jednotlivých závodů s produkčními vozy N4 nebo R4 nad 2000 ccm (modifikované produkční vozy do r. 2017). V každé mistrovské rally absolvované s těmito vozy jezdci dostanou za dosažené umístění body 30, 24, 19, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, které budou přiděleny podle samostatného pořadí Production Cupu v rámci absolutní klasifikace závodu.
Do konečných výsledků se započítávají všechny výsledky dosažené v závodech MMČR OR. Vítězem se stane jezdec s nejvyšším počtem bodů. V případě stejného počtu bodů rozhodne vyšší počet dosažených lepších umístění (1., 2. místo atd.) v dané klasifikaci podniků. V případě další shody o vítězi rozhodne sportovní komise podle kriterií, která uzná za rozhodující.

7) Harmonogram závodů

 • nejpozději tři týdny před startem závodu: vydání Zvláštních ustanovení
 • dva týdny před startem závodu: určení počasí
 • středa před startem závodu: uzávěrka přihlášek
 • pátek: vydání startovní listiny a tabulek s čísly a reklamou
 • sobota až pondělí: seznamovací jízdy s kompletní tratí a počasím jako v závodě
 • pondělí: shakedown
 • úterý 0:01: start závodu
 • neděle 23:59: cíl závodu
 • následující týden: potvrzení oficiální konečné klasifikace
 • středa po skončení závodu 23:59: nejpozdější termín pro odevzdání záznamů k závěrečné kontrole
 • neděle po skončení závodu 20:00: vydání oficiálních konečných výsledků

8) Herní postupy

8.1 Označení vozů a reklama pořadatele
Pořadatel každého závodu dodá jezdcům panely 67×37 cm se startovními čísly na přední boční dveře, tabulky a reklamy, které si účastníci mohou vložit do designu svých vozů. Umístění čísel a reklam je jednotné na obou stranách vozu. Text reklamy dodané pořadatelem bude specifikován ve Zvláštních ustanoveních každého závodu. Panely a reklamy nejsou podmínkou k účasti v závodě, avšak jsou povinné v případě veřejně prezentovaných fotografií nebo videoklipů ze závodu. Na levé straně zadní části vozu (oranžová část) musí být umístěna nálepka „SONAX“, na pravé straně nálepka „BIG SHOCK!“.


8.2 Textury tratí
Pořadatel každého závodu dodá jezdcům modifikaci textur, které budou pro daný závod povinné. Použití předepsaných textur bude kontrolováno pluginem RBR Czech. Při zjištění použití jiných než předepsaných textur jezdec v dané rally obdrží penalizaci 2 minuty.
8.3 Úpravy vozu
Lze použít pouze modely automobilů a fyziky dostupné na pluginu RBR Czech. Nastavení vozu je možné provádět pouze v rámci limitů fyziky konkrétního automobilu. Při zjištění nedovolených úprav bude jezdec z daného závodu vyloučen.
8.4 Seznamovací jízdy
Pořadatel před zahájením hlavního závodu vypíše online turnaj, který bude obsahovat všechny rychlostní zkoušky hlavního závodu vč. identických povětrnostních podmínek a povrchu. Všechny rychlostní zkoušky seznamovacích jízd budou záchytné pro SupeRally a po případném odstoupení se účastník vrátí do turnaje na následující RZ. Seznamovací jízdy lze absolvovat pouze s vozy tříd RC5 dostupnými v době jejich konání na pluginu RBR Czech.
8.5 Shakedown
Před startem hlavního závodu pořadatel vypíše oficiální shakedown, který bude svým charakterem odpovídat tratím závodu. Počet průjezdu není omezen, avšak POZOR! Restart testovací rychlostní zkoušky je možný pouze po odstoupení v průběhu rychlostní zkoušky, nejpozději však po průjezdu letmým cílem a ještě před zastavením ve stanovišti STOP. Pokud účastník přijede až do stanoviště STOP a rychlostní zkouška se ukončí, plugin zaznamená aktuální dosažený čas, testovací zkouška se tím pro účastníka uzavírá a další start již není možný. Rovněž opětovné nastoupení do shakedownu po celkovém opuštění ve hře není možné. Pokud se jezdec shakedownu zúčastní s jiným vozem, než s jakým je přihlášen do hlavního závodu, obdrží penalizaci 5 minut na startu hlavního závodu.
8.6 Start do RZ
Start do rychlostní zkoušky je pevný ze startovní čáry a bude proveden pomocí elektronických digitálních startovacích hodin spojených s fotobuňkou pro zjištění předčasných startů. Penalizace za předčasný start činí 10 vteřin.
8.7 Jízda po trati
Jezdec si může zkrátit trať maximálně na šířku svého vozu. Penalizace za větší zkrácení činí 10 vteřin, závažnější případy budou prověřeny a penalizovány Sborem sportovních komisařů (dále „SSK“). Účastník je povinen na vyžádání SSK nebo ředitele závodu předložit replay za účelem kontroly zkracování trati. Maximální počet penalizací v jedné rychlostní zkoušce je 5, při větším počtu bude účastník ze závodu vyloučen.


8.8 Retardéry
Na rychlostních zkouškách mohou být zřízeny retardéry. Účastník je povinen na vyžádání sportovních komisařů nebo ředitele závodu předložit replay za účelem kontroly průjezdu retardérem. Penalizace za nesprávné projetí retardérem (posunutí jedné nebo více částí retardéru mimo základnu, vynechání jedné nebo více částí retardéru) činí 30 vteřin. 
8.9 Limit pro dokončení rally
Jezdci musí dokončit kompletní závod v době, po kterou je závod vypsán.. Jezdci, kteří závod nedokončí včas a po této lhůtě budou stále na trati, budou ze závodu vyloučeni.
8.10 Závěrečná kontrola
První tři nejrychlejší jezdci v celkové klasifikaci a každé vypsané třídě jsou povinni do středy po skončení závodu, dodat pořadateli ke kontrole záznamy z rychlostních zkoušek, které po skončení závodu určí SSK. Akceptuje se odeslání replaye přes formulář na webu pluginu RBR Czech nebo video záznam kompletní rychlostní zkoušky pořízený z nadhledu nad vozidlem. Penalizace za pozdní dodání nebo nedodání ověřovacích záznamů nebo dodání nefunkčních ověřovacích záznamů činí 60 minut. Mimo této hromadné kontroly SSK může jezdce zažádat o kontrolní záznam z libovolné rychlostní zkoušky dle svého uvážení.
8.11 Protesty
Účastník může podat SSK podnět k přezkoumání záznamu, pokud se domnívá, že mu plugin v průběhu rychlostní zkoušky udělil neoprávněnou časovou penalizaci. V takovém případě je potřeba odeslat žádost na e-mail esport@autoklub.cz spolu se záznamem jízdy z dané RZ.
Účastník může dát SSK protest k přezkoumání záznamu jiného jezdce, pokud se domnívá, že došlo k porušení pravidel nebo proti vydaným Předběžným výsledkům rally. Kauce pro podání protestu je 1000 Kč.
Účastník nemůže podat protest proti svému zajetému času.
Tyto podněty a protesty musí být podány do středy po skončení závodu
8.12 Spolupráce s promotérem
První tři nejrychlejší jezdci v celkové klasifikaci a každé vypsané třídě budou bezprostředně po skončení závodu vyzváni promotérem, aby do středy po skončení závodu poskytli designy svých vozů z daného závodu a záznamy jízd za účelem tvorby videosestřihu a fotogalerie z rally.
9) Ceny

 • Tři nejlepší jezdci v absolutním pořadí a v jednotlivých třídách budou odměněni věcnými cenami od pořadatele podniku.
 • Tři nejlepší jezdci v konečné absolutní klasifikaci budou po skončení sezony pozváni na slavnostní vyhlášení mistrů MMČR OR za rok 2022, kde převezmou poháry a ceny od Autoklubu ČR.
 • Tři nejlepší jezdci jednotlivých tříd budou po skončení sezony odměněni poháry a věcnými cenami od Autoklubu ČR. Mistři jednotlivých tříd budou vyhlášeni, pokud je ve třídě klasifikováno nejméně osm závodníků ve dvou podnicích, ve kterých se zúčastnilo minimálně pět závodníků, a zároveň bude v závěrečné klasifikaci minimálně osm závodníků, kteří se zúčastnili alespoň dvou uspořádaných podniků.
 • Tři nejlepší jezdci v konečné klasifikaci Peugeot Online Rally Cupu budou po skončení sezony odměněni poháry a věcnými cenami od Autoklubu ČR.
 • Tři nejlepší jezdci v konečné klasifikaci Production Cupu budou odměněni věcnými cenami.
 • Tři nejlepší jezdkyně v konečné klasifikaci Dámského poháru budou odměněny věcnými cenami.

10) Poplatek za zápis do kalendáře

Poplatek za zápis podniku do kalendáře seriálu hrazený pořadatelem činí 5000 Kč.

Tento Sportovní řád byl schválen AS AČR pod čj.

SPORTOVNÍ ŘÁD BIG SHOCK! MMČR V ONLINE RALLY 2022 KE STAŽENÍ

PEUGEOT ONLINE RALLY CUP – ŠABLONA DESIGNU A JEDNOTNÉ PNEUMATIKY PRO PEUGEOT 208 RALLY4

PEUGEOT ONLINE RALLY CUP – ŠABLONA DESIGNU A JEDNOTNÉ PNEUMATIKY PRO PEUGEOT 208 R2